Siirry suoraan sisältöön

DigiTally – Digitaalisten taitojen parantaminen koneteknologian aloilla

DigiTally-hankkeessa kehitettiin uudenlaisia matalan aloituskynnyksen Garage-oppimisympäristöjä tukemaan konetekniikan alan digitalisoitumista. Oppimisympäristöillä ja niiden tuottamilla koulutuksilla oli tarkoitus vastata alan digitaalisten ratkaisujen luomiin osaamistarpeisiin. Garage-oppimisympäristöissä lähi- ja etäopiskelu yhdistyivät sujuvaksi kokonaisuudeksi, joiden tavoitteena oli lisätä digiosaamista alan työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Hankkeessa myös kehitettiin opettajien valmiuksia lähi- ja etäopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Garaget toimivat oppijoiden, oppilaitosten, yritysten sekä kaupunkien ja kuntien yhteistyön alustoina, joissa osaamistarpeet ja -tarjonta kohtasivat.

Hankkeen koulutukset liittyivät konetekniikan alan digiratkaisuihin, kuten koneautomaatioon, tuotekehitykseen, tuotanto- ja mobiilirobotiikkaan, esineiden internettiin (IoT) ja tekoälyyn (AI).

Koulutuksista syntyvän datan, osallistujamäärien, näkyvyyden perusteella kehitettiin osaamistarpeiden ennakointimalli. Mallin avulla luotiin kysyntään mukautuvia koulutuspaletteja, joiden tarkoitus oli auttaa kohderyhmiä työllistymään ja pysymään työelämässä, sekä yrityksiä vastaamaan koronapandemian jälkeisiin haasteisiin.

Hankkeessa rakennettiin ensimmäiset Garage-mallin mukaiset oppimisympäristöt koulutuksineen: 

 • Product Development Garage: tuotekehitys konetekniikassa (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Robo Garage: robotiikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • AIoT-Garage: tekoäly ja AI/IoT -teknologiat (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Makerspace (Omnia)
 • LocoLab: liikkuva robotiikka (Aalto-yliopisto)
 • DigiFarm: maatalouden automaatio (Helsingin yliopisto)

Hankkeen päätoteuttajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja muut hankekumppanit olivat Omnia, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Metropolia Ammattikorkeakoulun vastuulla olivat Product Development Garage, Robo Garage ja AIoT-Garage -oppimisympäristöjen toteutus. Product Development Garagessa kehitettiin konetekniikan tuotekehitykseen liittyvän digitaalisuuden kouluttamista. Robo Garagessa tarjottiin koulutuksia teollisuusroboteista aina palvelurobotiikkaan. AIoT-Garagessa pääsi tutustumaan teollisuuden tekoälysovellutuksiin sekä esineiden internetin tuomiin mahdollisuuksiin.

Makerspace-oppimisympäristön vastuutoteuttajana toimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Makerspacessa rakennettiin koneautomaatioaiheiden ympärille hybridioppimisympäristö. Sen tarkoituksena oli lisätä ja monipuolistaa oppijoiden mahdollisuuksia työelämän tilanteisiin verrattavaan oppimiseen ja harjoitteluun ammatillisen perustutkintoon tähtäävän opiskelun saralla.

Aalto-yliopisto koulutti LocoLab-oppimisympäristössä mobiilirobotiikan liikkumismuotojen saloihin. Helsingin yliopiston DigiFarm-oppimisympäristö tarjosi monipuoliset valmiudet automaation, digitaaliteknologian ja tekoälyn menetelmien hyödyntämisessä maataloudessa.

Oppimisympäristöjen tarkoituksena oli vastata tekniikan nopeaan kehitykseen automaation alueella. Lisäksi tuottaa kaikille saavutettavissa olevaa oppimateriaalia, mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen sekä tuottaa dataa tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin.

Hankeen päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) yhdessä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Miksi?

Konetekniikan alalla digitalisaatio oli tullut yhä keskeisemmäksi osaksi tuotteita, tuotekehitystä, tuotantoa ja kunnossapitoa. Koronapandemia oli nopeuttanut teollisuustuotteiden elinkaaren hallintaan liittyvien digiratkaisujen käyttöönottoa niin uusissa tuotteissa kuin myös nykyisissä käytössä olevissa tuotteissa. Käyttöön on otettu esimerkiksi automaatiota, IoT-ratkaisuja ja VR-avusteista kunnossapitoa. Teollisuustuotteista oli pandemian myötä pitänyt tehdä paremmin etähallittavia ja mahdollisesti etähuollettavia. Nämä ovat etätyöskentelyn lisäksi tuoneet konetekniikan alalle haastavia osaamisen erityistarpeita, joihin DigiTally-hankkeessa oli tarkoitus vastata.

Kenelle?

DigiTally-hanke oli suunnattu palvelemaan erityisesti konetekniikan alan toimijoiden ja yritysverkoston digiosaamistarpeita. Hankkeen tuottamien koulutuksien oli tarkoitus auttaa itsensätyöllistäjiä (yksinyrittäjät, toiminimellä olevat ammatinharjoittajat ja freelancerit), yritystoimintaa käynnistämässä olevia yksinyrittäjiä sekä mikroyrittäjiä (alle 10 hlön yritykset) kehittämään tarvitsemaansa osaamista. Kohderyhmänä olivat erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevat sekä työelämässä olevat henkilöt, jotka tarvitsevat uutta osaamista konetekniikan digitalisaatiosta.

Hanke oli erityisesti suunnattu palvelemaan:

 • Työelämässä olevia
 • Itsensätyöllistäjiä
 • Yrittäjiä
 • Koulutusorganisaatioita, opiskelijoita ja opettajia
 • Työttömiä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia
 • Maahanmuuttajia